povrchy bezešvých trubek dle DIN

Zkratka Druh provedení Vzhled povrchu Poznámka
C1 tvářené za tepla, kovově čistý  
tepelně zpracované
1), odokujené
C2 tvářené za tepla,    
tepelně zpracované
1), mořené
f mechanicky nebo chemicky odokujené, kovově lesklý (v důsledku tváření) tvářením se za studena
tvářené za studena, podstatné hladší než bez konečného tep. zpracování
bez tepelného zpracování v provedení C1 a C2 se zejména u trubek
    s austenitickou strukturou mění
    vlastnosti podle stupně přetváření
g tvářené za studena, zokujený je vhodné jen pro
tepelně zpracované, takové součásti, které
neodokujené po dokončení jsou odokujeny
  nebo opracovány
h tvářené za studena, kovově lesklý,  
tepelně zpracované a mořené mořený, hladší než v
  provedení C2
m tvářené za studena kovově lesklý,  
a tepelně zpracované bez tvorby okují mořený, hladší než v
  provedení C2
n2 následně za studena kovově lesklý, zvláště vhodné k broušení a leštění
přetvářené (vyleštěné tažením), mořený, hladší než
tepelně zpr. bez tvorby okují provedení h nebo m
o broušení kovově lesklý - broušený, výchozí stupeň je obvykle h,m nebo n2
způsob a stupeň broušení
musí být sjednám při objednávce
p leštění kovově lesklý - leštěný, výchozí stupeň je obvykle h,m nebo n2
jakost a způsob leštění
musí být sjednán při objednávce